Hållbarhetsmål

Våra identifierade hållbarhetsfrågor, det vill säga de frågor som vi har bedömt är väsentliga för oss att jobba med, utgör basen för hur vi tacklar hållbarhetsfrågorna på ett strategiskt sätt. Bedömningen baserar sig på en  analys av vår värdekedja och omvärld samt på vad våra viktigaste intressenter anser vara nyckelfrågor och vad vi anser vara viktigt för företaget.

Våra identifierade centrala hållbarhetsfrågor:

  • Tillhandahålla ett sortiment med olika miljömärkta produkter
  • Använda klimateffektiva transporter
  • Ställa krav på goda etiska och sociala villkor vid inköp
  • Satsa på att minska avfall och öka återanvändning
  • Främja goda arbetsvillkor på företaget
  • Främja mångfald och jämställdhet i företaget
  • Följa upp att tillverkningen sker under goda etiska och sociala förhållanden