Samhällsengagemang

Hållbar utveckling handlar om att ta ansvar för de ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekterna av företagets verksamhet både idag och i framtiden. Här ingår att ta ett samhällsansvar och hur vi på olika sätt kan bidra till det samhälle som vi verkar i.

Samarbete med Strängnäs kommun

Office Depots centrallager i Strängnäs har sedan många år flera samarbeten med Strängnäs kommun för att hjälpa personer ut i arbetslivet som av någon anledning haft svårt att få en anställning.

Strängnäs Kommun

Ett av projekten tillsammans med Strängnäs kommun handlar om att hjälpa unga med någon typ av funktions-nedsättning ut i arbetslivet.

Projektet försöker att förena krav och stöd på ett sätt som mobiliserar deltagarens egna resurser och stärker motivationen hos individen. Målet är att deltagaren ska kunna utföra sina arbetssysslor med eller utan stöd.

Vårt centrallager har också deltagit i ett EU-projekt sedan 2017 via Strängnäs kommun där vi har gett tillträde till arbetslivet för människor som på ett eller annat sätt har svårt att komma ut på arbetsmarknaden.

Ett annat pågående projekt som inleddes under 2018 är ett samarbete med Strängnäs kommun inom det så kallade Fenix-projektet, vilket är ett samarbete mellan arbetsförmedling, psykiatri och försäkringskassa där personer, oftast efter initiativ från psykiatrin, kan få rehabilitering. Projektets syfte är att skapa en gemensam metod, av praktikplatser och av olika typer av aktiviteter.

Vi ser mycket positivt på dessa samarbeten och projekt och har för avsikt att fortsätta med dessa även under 2021.

Praktikplatser

Vi upplåter även praktikplatser på vårt centrallager, våra butiker och på vårt huvudkontor för personer som är studerande på högstadium och gymnasium och där det i utbildningen ingår en praktikperiod. Vår ambition är att öka antalet praktikplatser till att även omfatta studerande på yrkeshögskolor och universitet inom olika områden.