Vetenskapligt baserade mål enligt SBTi

Vi på Office Depot är fast beslutna att minska vår negativa klimatpåverkan. Utgångspunkten för detta arbete har varit att beräkna företagets klimatavtryck. Beräkningen har gett oss en översikt över var koldioxidutsläppen sker och hur stora de är, vilket i sin tur utgör ett underlag för att sätta upp mål för utsläppsminskningar.

Beräkningar enligt GHG Protocol
Office Depot har tillämpat den internationella redovisningsstandarden GHG Protocol Corporate Standard vid beräkning och rapportering av företagets klimatpåverkan. Följs GHG Protocols principer kan rapporteringen användas för att hantera, kommunicera och jämföra utsläpp på ett effektivt sätt över tid.

Nu tar vi nästa steg!
Inom ramen för vår hållbarhetsstrategi tar vi nu nästa steg och sätter vetenskapligt baserade mål enligt Science Based Targets initiative (SBTi) för att minska våra utsläpp av växthusgaser. Science Based Targets initiative (SBTi) är en globalt erkänd organisation som arbetar med företag för att hjälpa dem att sätta ambitiösa och vetenskapsbaserade mål för att minska sina utsläpp av växthusgaser.

Vårt mål innebär en minskning av utsläppen inom GHG Protocol’s scope 1 och 2 med 42% till 2030 baserat på 2021 års nivå och att vi ska fortsätta mäta och minska våra utsläpp inom scope 3. Genom att sätta vetenskapligt baserade mål vill vi visa vårt åtagande att minska våra klimatpåverkande utsläpp och att vi tar ansvar för att bekämpa klimatförändringarna.