För ett mer hållbart arbetsliv

Vill du veta mer om hur vi uppfyller våra hållbarhetslöften?

Hållbarhet i alla led – Vårt ansvar

Att arbeta med hållbarhet är en självklarhet. Inom Office Depot bryr vi oss inte bara om vad vi gör, utan även hur vi gör det och vilken påverkan detta har på samhället. Därför engagerar vi oss för att er arbetsplats inte endast ska bidra till ett bra arbetsklimat utan också till ett bättre klimat utanför kontorslokalen.

Buy Green

Vi ökar andelen hållbara produktalternativ och kraven på våra leverantörer

Be Green

Vi involverar samtliga medarbetare i utvecklingen mot en hållbar affärsmodell

Sell green

Vi optimerar kundresan för att beställning och produkterbjudanden ska värna om jordens resurser.

Tell Green

Med strategisk kommunikation vill vi synliggöra och öka kunskapen både internt och externt

Tillsammans kan vi verka i en mer hållbar riktning

Inom Office Depot bryr vi oss inte bara om vad vi gör, men även hur vi gör det och vilken påverkan detta har
på det samhälle som vi är en del av. Vi visar vårt engagemang genom bland annat de åtaganden vi gör för att
minimera vår miljöpåverkan genom att använda vår metod för ständiga förbättringar via begreppen
Buy, Be, Sell & Tell vilka täcker in samtliga aspekter av vår värdekedja.

Att släcka lampan när den inte behövs eller stänga av skärmen när ni går hem på kvällen kan verka simpelt, men
skillnaden blir stor om många gör som ni. Därför engagerar vi oss för att er arbetsplats inte endast ska bidra till ett
bra arbetsklimat utan också till ett bättre klimat utanför kontorslokalen. Tillsammans hjälps vi åt att skapa en mer
hållbar värld för våra medarbetare, barn och kommande generationer.

 

Vår vägledning Lövet

Vår egen hållbarhetsmärkning

Som komplement till tredjepartsmärkningarna har vi även vår egen vägledning ”Lövet” som talar om att en produkt kan vara att föredra framför en annan ur miljösynpunkt.

Globala hållbarhetsmål

Så arbetar vi på Office Depot

Vi är, liksom alla företag skyldiga att bidra till att de globala målen uppnås. I grunden handlar det om att styra och driva verksamheten på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

Återvinning av toner

Vi renoverar förbrukade tonerkassetter

Vi skickar tomma tonerkassetter till vår leverantör som renoverar, återfyller och levererar dem tillbaka till oss. Vi säljer dem sedan under eget varumärke!

Håll utkik efter ”Lövet”

Du har väl inte missat att vi har vår egen märkning ”Lövet” som talar om att en produkt kan vara att föredra ur
miljösynpunkt? Syftet med ”Lövet” är att inspirera och vägleda kunder att välja produkter med bra miljöprestanda även
där tredjepartsmärkningar saknas. För att märkas med ”Lövet” måste produkten uppfylla något av följande kriterier:

✔ Minskar energi- och/eller vattenförbrukning vid användning

✔ Underlättar återvinning eller är tillverkad av återvunnet material

✔ Återanvänder eller minskar mängden avfall

Är optimerad utifrån materialanvändning eller att särskilda kemikalier fasats ut