Ett hållbart erbjudande av
produkter och tjänster

Vi ser en ökad efterfrågan från våra kunder att tillhandahålla ett ökat utbud av produkter som bidrar till en mer hållbar utveckling.

Office Depot har ett av marknadens bredaste sortiment med i dagsläget över 20 000 artiklar som spänner över 20 olika produktområden för ”ett enklare, bättre och mer hållbart arbetsliv”. Sortimentet omfattar traditionellt kontorsmateriel, produkter och tjänster inom fika/pentry och städ/hygien, förpackningsmaterial och kontorsmöbler, datortillbehör, telefonilösningar och profilprodukter.

I dialog med våra kunder och andra intressenter framgår tydligt att hållbarhet är en allt viktigare parameter i köpbeslutet. Som ett led i arbetet med att uppfylla våra kunders krav, behov och förväntningar arbetar vi tillsammans med både nya och befintliga leverantörer för att öka utbudet av produkter i vårt sortiment vilka bidrar till en mer hållbar utveckling. Detta är ett löpande arbete som handlar om att identifiera och utveckla nya produktområden som stärker vårt kunderbjudande på lång sikt.

Märkningar och vår egen vägledning ”Lövet”

Vår definition av produkter för en mer hållbar utveckling utgörs av produkter som är märkta med en ekologisk- eller miljömärkning alternativt märkning för etisk handel.

LövetSom komplement till tredjepartsmärkningarna har vi även vår egen vägledning ”Lövet” som talar om att en produkt kan vara att föredra framför en annan ur miljösynpunkt. Syftet med ”Lövet” är att inspirera och vägleda kunder att välja produkter med bra miljöprestanda även där tredjepartsmärkningar saknas.

En produkt som saknar tredjepartsmärkning men ändå anses vara ett bra miljöalternativ måste för att märkas med ”Lövet” uppfylla något av följande kriterier:

✔   Minskar energi- och/eller vattenförbrukning vid användning
✔   Underlättar återvinning eller är tillverkad av återvunnet material
✔   Återanvänder eller minskar mängden avfall
✔   Är optimerad utifrån materialanvändning eller att särskilda kemikalier fasats ut