Hållbarhet hos Office Depot

Här beskriver vi våra framsteg, vad som är nästa steg och hur vi jobbar med var och en
av de mest centrala hållbarhetsfrågorna för Office Depot.

Hållbara produkter och tjänster

Vi ser en ökad efterfrågan från våra intressenter att tillhandahålla ett ökat utbud av produkter och tjänster som bidrar till en mer hållbar utveckling. Office Depot har ett av marknadens bredaste sortiment med i dagsläget över 20 000 artiklar som spänner över 20 olika produktområden för ”ett enklare, bättre och mer hållbart arbetsliv”.

Läs mer

Hjälpa kunden till ett hållbart köp

Vi ser det som vår uppgift att informera om vilka val våra kunder kan göra för att bidra till ett mer hållbart köp och en mer hållbar användning av de produkter som vi saluför. Produkter med bättre miljöprestanda är fortfarande ofta dyrare, vilket gör att vi måste informera om produktens värde för att kunna motivera en eventuell prisskillnad.

Läs mer

Ställa krav på etiska och sociala villkor

Genom att ställa krav på goda etiska och sociala villkor vid inköp och att följa upp att tillverkningen sker under goda etiska och sociala förhållanden tror vi att vi bäst kan bidra till att skapa förändring. Kundernas krav, behov och förväntningar på att vi ska verka i en mer hållbar riktning har ökat framförallt med avseende på hur vi ställer krav på våra leverantörer.

Läs mer

En attraktiv arbetsplats

På Office Depot är vi övertygade om att det är våra medarbetare som är vår allra viktigaste tillgång och det är tack vare våra medarbetares engagemang som vi kan fortsätta vara ett framgångsrikt företag. Vi jobbar därför aktivt med att vara en attraktiv arbetsplats, som attraherar, engagerar och utvecklar våra medarbetare.

Läs mer

Samhällsengagemang

Office Depots centrallager i Strängnäs har ett samarbete med Samhall som har pågått i flera år. Samhalls huvuduppgift är att skapa utvecklande jobb åt personer med funktions-nedsättning. Riktiga arbeten som skapas i kunduppdrag, på marknadsmässiga villkor i konkurrens med andra.

Läs mer

Resurseffektiv verksamhet

Att bedriva en resurseffektiv verksamhet innebär bland annat att vidta åtgärder för att minska mängden avfall som uppstår i verksamheten och att öka återanvändningen. Vi fokuserar även på refillsystem, retursystem för toners, konvertering till energieffektiv LED-belysning och mycket annat.

Läs mer