• Snabb leverans
 • Personlig service
 • Kvalitetsprodukter
Sök
Sök
Mina sidor
Mina sidor
Företag | Privat
Startsida Försäljningsvillkor

Försäljningsvillkor

Försäljningsvillkor för företagskunder kan du läsa nedan.

Försäljningsvillkor för privatpersoner finner du här

 

Försäljningsvillkor företag 

Dessa allmänna försäljningsvillkor (”Villkoren”) gäller mellan Office Depot Svenska AB, org.nr. 556024-9558 (”Office Depot”) och kund (”Kund"). Om Office Depot och Kunden har ingått ett separat avtal, gäller det avtalet före Villkoren om det skulle föreligga motstridigheter mellan dokumenten.

 

1. Produkter

 

Office Depot erbjuder produkter till försäljning i webshopen, butiker eller via telefon. Office Depot reserverar sig för slutförsäljning och eventuella fel (t.ex. på bild eller i text) i webshopen, kataloger eller i butiker, i produktbeskrivningarna eller i lagerinformationen. Office Depot har rätt att när som helst korrigera, ändra eller uppdatera informationen i webshopen, butiker och i kataloger.

 

Produkternas priser kan skilja sig mellan webbshopen och butik.

 

2. Beställning

 

Genom att genomföra ett köp accepterar Kunden Villkoren. Kunden förbinder sig därmed att följa Villkoren i sin helhet. Beställning kan göras i webshopen, butik, eller via Office Depots kundcenter per telefon eller e-post. Office Depot förbehåller sig rätten att konsolidera beställningar från en och samma Kund till samordnade leveranser på fasta leveransdagar om dessa individuellt har ett ordervärde understigande 500 kr exkl. moms. Beställning för leverans till utlandet är endast möjlig via Office Depots kundcenter.

 

3. Leverans

 

Aktuell leveranstid och fraktavgifter anges i webshopen i samband med beställning. Vid telefonbeställning kan aktuell frakt och leveranstid anges vid förfrågan. För beställningsvaror som skickas från leverantör tillkommer en fraktavgift som anges i samband med beställning.

Vid ändrat förfogande av leverans tillkommer en avgift om 250 kr exkl. moms per sändning eller 550 kr exkl. moms per pall i sändning.

Om Kunden inte är på plats vid leveranstillfället hamnar paket hos närmaste ombud, paket som ej hämtas ut kommer Kunden att debiteras 250 kr exkl. moms för att leverans inte varit möjlig.

Kunden har inte rätt till någon ersättning för försenad leverans om detta inte särskilt avtalats. För leverans utanför Sverige måste beställning göras via kundcenter och faktisk fraktavgift tillkommer.

 

Kostnader för leverans finns under Leveransalternativ

 

4. Prisernas giltighetstid

 

Office Depot förbehåller sig rätten att när som helst ändra sina priser utan föregående avisering. Priserna inkluderar inte betalnings- eller fraktavgifter om inte detta särskilt anges.

 

5. Valuta och mervärdesskatt

 

Samtliga priser anges i svenska kronor exklusive mervärdesskatt om inte annat uttryckligen anges. I webshopen kan kunden själv välja om pris skall visas inklusive eller exklusive mervärdesskatt. 

 

6. Miljö och kvalitet

 

Office Depot är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015 och har alltid för avsikt att leverera miljöanpassade produkter som framtagits med minsta möjliga påverkan på vår natur. Office Depot är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015 och bedriver ett omfattande kvalitetsarbete inom ramen för företagets verksamhetssystem.

 

7. Fakturering och betalningsvillkor

 

Vid fakturabetalning ska Kunden erlägga betalning senast 15 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 8 % från fakturans förfallodag. Pappersfaktura debiteras med 79 kr exkl. moms per faktura. Vid fakturabetalning kan Office Depot komma att genomföra en kreditupplysning. I Office Depots butiker och i webshopen går det även bra att betala med konto- och betalkort.

 

8. Retur/ångerrätt

 

Kunden har rätt att inom 14 dagar returnera produkter som Kunden inte önskar behålla (ångerrätt). Ångerrätten omfattar inte specialprodukter (t.ex. produkter som av hälso- och hygienskäl inte kan återlämnas efter bruten förpackning), produkter med särskild hållbarhet (t.ex. livsmedel), kundunika artiklar, profilprodukter eller andra produkter som tillverkats eller modifierats särskilt för Kunden eller har tydlig personlig prägel. Vid retur ska retursedel utfärdad av Office Depots kundcenter medfölja och produkten ska återsändas i originalskick och i obruten förpackning. Vid bruten förpackning gäller inte ångerrätten. För att erhålla retursedel ska Kunden kontakta Office Depots kundcenter på telefonnummer 020-560 560 eller via e-post till kundcenter@officedepot.se. Returfrakt betalas av Kunden. Kunden kan få hjälp att skapa en returfraktsedel för retur av Office Depot, vilket kostar 150 kr exkl. moms per kolli eller 495 kr exkl. moms per pall om returen behöver skickas på pall.

Vid retur av beställningsvara markerad med ”Skickas från leverantör” i webshopen görs ett avdrag av 25% av varans pris vid ordertillfälle.

När Office Depot mottagit och godkänt returen skickas en kreditfaktura eller genomförs återbetalning till det kort som användes vid kortköp. Vid retur i butik ska faktura eller kvitto uppvisas.

 

9. Transportskada

 

Synlig transportskada ska anmälas till chauffören direkt vid mottagandet för att kunna göras gällande mot Office Depot. Kund ska även kontakta Office Depots kundcenter samma dag som leverans skett. Dold transportskada skall reklameras till Office Depots kundcenter inom 7 arbetsdagar. Vid alla typer av transportskador behöver Office Depot en tydlig beskrivning och fotografi av skadan samt emballaget.

 

 

Instruktion fotografering:

Här nedan visas exempel och förklaring på de bilder du behöver ta av det skadade godset.

 • Adresskortet i närbild (hela Adresskortet ska vara synligt och läsbart). 
 • Försändelsen i sin helhet. Fotografera tre av lådans utvändiga sidor.
 • Försändelsen i sin helhet, motsatta kort- och långsida.
 • Är produkten emballerad i en låda skall den öppnas och fotograferas från ovan. Bilden skall vara tagen på distans så att man ser allt det invändiga förpackningsmaterialet.
 • Avlägsna delar av det invändiga förpackningsmaterialet, ta ytterligare en bild där produktens placering i lådan är synlig. 
 • Fotografera lådan invändigt utan något innehåll med lådans samtliga insidor väl synliga.
 • Den skadade produkten i sin helhet.
 • Bild som påvisar vart på produkten som skadan/skadorna återfinns.
 • Närbild på skadan/skadorna

Kontakta Office Depot kundcenter på telefonnummer 020-560 560.

 

10. Reklamation

 

Vid eventuella fel på produkter, eller om innehållet i leveransen avviker från beställningen ska det reklameras inom 7 dagar från ankomstdatum. Kontakta kundcenter på telefon 020-560 560 eller via epost till kundcenter@officedepot.se. Office Depot står för kostnad för returfrakt efter godkänd reklamation. Fel som inte reklameras inom ett år från det att produkten levererades till kunden kan inte göras gällande. För privatkonsumenter gäller vid var tid gällande tvingande konsumentlagstiftning.

 

11. Garantier

 

Tillverkarens garantier tillämpas. Office Depot har rätt att hänvisa Kunden direkt till respektive tillverkare eller till av tillverkaren anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande.

 

12. Vidareförsäljning

 

Kunden har inte rätt att i sin affärsverksamhet ägna sig åt återförsäljning eller vidareförsäljning av produkter köpta från Office Depot.

 

13. Ansvarsbegränsning

 

Office Depot ansvarar aldrig gentemot Kunden för utebliven vinst eller andra indirekta skador och förluster. Office Depots ansvar för direkta skador är begränsat till ett belopp motsvarande beställningens ordervärde.

 

14. Force Majeure

 

Office Depot ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Office Depot inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Office Depot snarast Kunden om omständigheten. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Office Depot rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

 

15. Ändringar

 

Office Depot förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i dessa Villkor. Alla ändringar av Villkoren kommer att publiceras på officedepot.se. Ändringar gäller från det datum de publiceras

 

16. Tillämplig lag & Tvist

 

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag. Office Depot och Kunden ska i första hand försöka lösa tvisten genom förhandling mellan parterna. I andra hand ska tvisten avgöras av allmän domstol.

Försäljningsvillkor uppdaterade 2021-10-01