• Personlig service
 • Snabb leverans
 • Kvalitetsprodukter

Nu erbjuder vi hemleverans för lagervaror! 99 kr eller Fri frakt vid köp över 2000 kr!

Startsida Försäljningsvillkor


Försäljningsvillkor

Dessa allmänna försäljningsvillkor (”Villkoren”) gäller mellan Office Depot Svenska AB, org.nr. 556024-9558 (”Office Depot”) och kund (”Kund"). Om Office Depot och Kunden har ingått ett separat avtal, gäller det avtalet före Villkoren om det skulle föreligga motstridigheter mellan dokumenten.
 
1. Produkter
 
Office Depot erbjuder produkter till försäljning i webshopen, butiker eller via telefon. Office Depot reserverar sig för slutförsäljning och eventuella fel (t.ex. på bild eller i text) i webshopen, kataloger eller i butiker, i produktbeskrivningarna eller i lagerinformationen. Office Depot har rätt att när som helst korrigera, ändra eller uppdatera informationen i webshopen, butiker och i kataloger.
 
2. Beställning
 
Genom att genomföra ett köp accepterar Kunden Villkoren. Kunden förbinder sig därmed att följa Villkoren i sin helhet. Beställning kan göras i webshopen, butik, eller via Office Depots kundcenter per telefon, fax eller e-post. Office Depot förbehåller sig rätten att konsolidera beställningar från en och samma Kund till samordnade leveranser på fasta leveransdagar om dessa individuellt har ett ordervärde understigande 500 kr. Beställning för leverans till utlandet är endast möjlig via Office Depots kundcenter.
 
3. Leverans
 
Aktuell leveranstid och fraktavgifter anges i webshopen i samband med beställning. Vid telefonbeställning kan aktuell frakt och leveranstid anges vid förfrågan. För beställningsvaror kan dock fraktavgift komma att tas ut efter leverans. Kunden har inte rätt till någon ersättning för försenad leverans om detta inte särskilt avtalats. För leverans utanför Sverige måste beställning göras via kundcenter och faktisk fraktavgift tillkommer.
 
4. Prisernas giltighetstid
 
Office Depot förbehåller sig rätten att när som helst ändra sina priser utan föregående avisering. Priserna inkluderar inte betalnings- eller fraktavgifter om inte detta särskilt anges.
 
5. Valuta och mervärdesskatt
 
Samtliga priser anges i svenska kronor exklusive mervärdesskatt om inte annat uttryckligen anges. I webshopen kan kunden själv välja om pris skall visas inklusive eller exklusive mervärdesskatt. 
 
6. Miljö och kvalitet
 
Office Depot är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015 och har alltid för avsikt att leverera miljöanpassade produkter som framtagits med minsta möjliga påverkan på vår natur. Office Depot är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015 och bedriver ett omfattande kvalitetsarbete inom ramen för företagets verksamhetssystem.
 
7. Fakturering och betalningsvillkor
 
Vid fakturabetalning ska Kunden erlägga betalning senast 15 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 8 % från fakturans förfallodag. Pappersfaktura debiteras med 29 kr per faktura. Vid fakturabetalning kan Office Depot komma att genomföra en kreditupplysning. I Office Depots butiker och i webshopen går det även bra att betala med konto- och betalkort.
 
8. Retur/ångerrätt
 
Kunden har rätt att inom 14 dagar returnera produkter som Kunden inte önskar behålla (ångerrätt). Ångerrätten omfattar inte specialprodukter (t.ex. produkter som av hälso- och hygienskäl inte kan återlämnas efter bruten förpackning), produkter med särskild hållbarhet (t.ex. livsmedel), kundunika artiklar, profilprodukter eller andra produkter som tillverkats särskilt för Kunden eller har tydlig personlig prägel. Inte heller beställningsvaror markerade med ”begränsad returrätt” omfattas av ångerrätten. Vid retur ska retursedel utfärdad av Office Depots kundcenter medfölja och produkten ska återsändas i originalskick och i obruten förpackning. Vid bruten förpackning gäller inte ångerrätten. För att erhålla retursedel ska Kunden kontakta Office Depots kundcenter på telefonnummer 020-560 560 eller via e-post till se-kundcenter@officedepot.eu. Returfrakt betalas av Kunden. När Office Depot mottagit och godkänt returen skickas en kreditfaktura eller genomförs återbetalning till det kort som användes vid kortköp. Vid retur i butik ska faktura eller kvitto uppvisas.
 
9. Transportskada
 
Synlig transportskada ska anmälas till chauffören direkt vid mottagandet för att kunna göras gällande mot Office Depot. Kund ska även kontakta Office Depots kundcenter samma dag som leverans skett. Dold transportskada skall reklameras till Office Depots kundcenter inom 7 arbetsdagar. Vid alla typer av transportskador behöver Office Depot en tydlig beskrivning och fotografi av skadan samt emballaget.
 
 

Instruktion fotografering:

Här nedan visas exempel och förklaring på de bilder du behöver ta av det skadade godset.

 • Adresskortet i närbild (hela Adresskortet ska vara synligt och läsbart). 
 • Försändelsen i sin helhet. Fotografera tre av lådans utvändiga sidor.
 • Försändelsen i sin helhet, motsatta kort- och långsida.
 • Är produkten emballerad i en låda skall den öppnas och fotograferas från ovan. Bilden skall vara tagen på distans så att man ser allt det invändiga förpackningsmaterialet.
 • Avlägsna delar av det invändiga förpackningsmaterialet, ta ytterligare en bild där produktens placering i lådan är synlig. 
 • Fotografera lådan invändigt utan något innehåll med lådans samtliga insidor väl synliga.
 • Den skadade produkten i sin helhet.
 • Bild som påvisar vart på produkten som skadan/skadorna återfinns.
 • Närbild på skadan/skadorna
 
Kontakta Office Depot kundcenter på telefonnummer 020-560 560.

 

 
10. Reklamation
 
Vid eventuella fel på produkter, eller om innehållet i leveransen avviker från beställningen ska det reklameras inom 7 dagar från ankomstdatum. Kontakta kundcenter på telefon 020-560 560 eller via epost till se-kundcenter@officedepot.eu. Office Depot står för kostnad för returfrakt efter godkänd reklamation. Fel som inte reklameras inom ett år från det att produkten levererades till kunden kan inte göras gällande. För privatkonsumenter gäller vid var tid gällande tvingande konsumentlagstiftning.
 
11. Garantier
 
Tillverkarens garantier tillämpas. Office Depot har rätt att hänvisa Kunden direkt till respektive tillverkare eller till av tillverkaren anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande.
 
12. Vidareförsäljning
 
Kunden har inte rätt att i sin affärsverksamhet ägna sig åt återförsäljning eller vidareförsäljning av produkter köpta från Office Depot.
 
13. Ansvarsbegränsning
 
Office Depot ansvarar aldrig gentemot Kunden för utebliven vinst eller andra indirekta skador och förluster. Office Depots ansvar för direkta skador är begränsat till ett belopp motsvarande beställningens ordervärde.
 
14. Force Majeure
 
Office Depot ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Office Depot inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Office Depot snarast Kunden om omständigheten. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Office Depot rätt att häva köpet med omedelbar verkan.
 
15. Ändringar
 
Office Depot förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i dessa Villkor. Alla ändringar av Villkoren kommer att publiceras på officedepot.se. Ändringar gäller från det datum de publiceras
 
16. Tillämplig lag & Tvist
 
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag. Office Depot och Kunden ska i första hand försöka lösa tvisten genom förhandling mellan parterna. I andra hand ska tvisten avgöras av allmän domstol.