• Personlig service
  • Snabb leverans
  • Kvalitetsprodukter

Papper A4

Filtrera Rensa

Kopieringspapper A4

Grundformat i A-formatet är A0 som har en yta på 1 kvadratmeter fördelat på 841 mm × 1189 mm. Man får de olika A-formaten genom att halvera det större formatet. A1 är således hälften så stort som A0 osv. A4 är den i särklass vanligaste pappersstorleken i Europa. Måtten för ett A4-papper är 210 mm × 297 mm och är alltså hälften så stort som ett A3-papper och dubbelt så stort som ett A5-papper.

Olika kvaliteter

Vi har både bestrukna och obestrukna kopieringspapper i vårt sortiment. Vissa papper lämpar sig bäst för laserutskrift av text medan andra papper är bättre när det gäller bildutskrifter eller utskrift med bläckstråleskrivare.

Hålat eller ohålat papper

Vissa av våra papper är ohålade medan andra är hålade redan vid köpet. Det kan vara praktiskt att köpa hålat papper om man ofta skriver ut dokument som skall arkiveras i någon av våra pärmar.