• Snabb leverans
  • Personlig service
  • Kvalitetsprodukter
Sök
Sök
Mina sidor
Mina sidor
Företag | Privat

Vilket munskydd ska man välja? Vi hjälper dig att hitta rätt! 

 

När du väljer ett munskydd är det viktigt att tänka på i vilken miljö du kommer att använda det. De olika varianterna har olika egenskaper som passar bättre eller sämre i olika sammanhang, och kan vara avgörande för din säkerhet. Farliga partiklar kan orsaka cancer eller vara radioaktiva, andra kan skada vårt andningssystem och överföra virus. Filtrerande ansiktsskydd ger skydd i tre klasser mot vattenhaltiga oljiga aerosoler, rök och fina partiklar i olika miljöer. Idag säljer vi munskydd med 4 olika klassningar. Här förklarar vi vad skillnaderna är mellan dessa. 

Typ II-masker – engångsmask för kontor och kollektivtrafik

Typ II-masker är löst sittande icke-vävda masker som skapar ett skydd mellan användarens näsa och mun, mot föroreningar. Det hindrar den som använder masken från att sprida partiklar från hosta och nysningar med sina andningsdroppar vidare till andra personer eller ytor. Användaren ska dock vara medveten om att denna sorts mask inte är utformad för att skapa en tätning mellan ansiktet och masken, så det finns fortfarande en risk för att andas in aerosoler och droppar med små partiklar som bär virus. Typ II-masker är mest effektiva i miljöer där det inte finns någon risk för kontakt med blod och/eller kroppsvätska och uppenbar exponering för virus. Alla typ II-masker är engångsmasker. 

Så här används en typ II-mask 
Maskens kanter är inte utformade för att täta helt runt näsa och mun. Masken måste dock sättas fast på ett sätt så att den kommer så tätt som möjligt med band/remmar. Se specifika anvisningar för den mask du har. 

Hälsovårdssektorn
Typ II-masker kan användas i vissa kliniska tillfällen med låg risk som inte involverar blodburna smittor eller kroppsvätskor för att: 
- Förbättra infektionskontroll  
- Förhindra risken för korskontaminering

Industrisektorn
Rekommenderas för närvarande inte, men de kan övervägas i miljöer som involverar fysisk närhet där många människor träffas. 

Allmänna sammankomster
För allmän användning i slutna offentliga utrymmen, t.ex:  
- Kollektivtrafiken 
- Stormarknader  
- Köpcentrum  
- Personal som arbetar på pubar och restauranger 
- Taxi 
 

Typ IIR-masker – engångsmask som skyddar mot stänk

En IIR-mask är tillverkad av ett vävt material som sitter som skydd mellan användarens näsa/mun och skyddar mot olika föroreningar. Typ IIR-masker erbjuder en högre skyddsnivå för användaren, så de är främst avsedda för vårdpersonal, andra medicinska förstahjälpen sammanhang och de som kommer i nära kontakt med COVID-19. Men om det finns god tillgång kan typ IIR-masker användas av allmänheten. 

Denna typ av mask är inte utformad för att skapa en tätning mellan ansiktet och masken, så det finns alltså fortfarande en risk att andas in små partiklar som bär virus. Skillnaden mot en typ II mask är att typ IIR är stänkbeständiga och kan skydda användaren mot stora droppar eller sprayer med farliga vätskor. Den hindrar också den som bär masken från att smitta andra eller föra andningsdropparna vidare till ytor. Alla typ II-masker är engångsmasker.

Hälsovårdssektorn
Typ IIR-masker är engångsmasker som användas i specifika kliniska sammanhang eller exponeringsmiljöer såsom: 
- I grupper men utan direkt fysisk kontakt 
- Där patientkontakt ej är inom 1 meter 

Industrisektorn
Kan användas av de som potentiellt utsätter sig bland andra som bär på Covid-19, såsom: 
- Kriminalvården 
- Polis 
- Säkerhetsroller 
- Allmänna sammankomster 

Andningsskyddsmasker – filtrerande mask med högsta skyddsnivå

Andningsskyddsmasker
En andningsskyddsmask kallas även Filtering Face Piece-mask och klassificeras som FFP1, FFP2 eller FFP3. Denna typ av mask skapar en tätning mellan ansiktet och masken, vilket effektivt filtrerar och minskar risken för inandning av farliga luftburna partiklar och droppar.

KN95 (jämförbar med FFP2) är ett filtrerande ansiktsskydd med många fördelar. Det skyddar mot fasta och flytande skadliga dammtyper, rök och aerosoler. Partiklarna kan vara fibrogeniska, vilket innebär att de irriterar andningssystemet på kort sikt och kan försämra lungvävnadens elasticitet på lång sikt. KN95 kan filtrera icke-oljepartiklar på 0,3 mikron och större med en filtereffektivitet av minst 95%.

Så här sätter du på en andningsmask
Dessa masker sitter nära ansiktet och en kontroll krävs varje gång andningsskyddet sätts på för att säkerställa funktionen och säkerheten. Användare måste vara rakade för att inte luft ska komma in på sidorna.    
 
Hälsovårdssektorn
På grund av andningsskyddets högre skyddsnivå används de när man utför aerosolgenererande procedurer (AGP) på en patient med möjlig eller bekräftad COVID-19 i högriskområden där AGP bedrivs.

Industrisektorn
De ska användas i miljöer där en riskbedömning har identifierat ett farligt ämne men ingen minskning av syrehalten och specificerat användningen av andningsskydd FFP1, FFP2 eller FFP3
 
Allmänna sammankomster
På grund av andningsskyddens högre skyddsnivå rekommenderas de inte för allmänheten. De är kritiska för vårdpersonal och andra medicinska första hjälpen utryckningar och de som kommer i nära kontakt med COVID-19. 

Filtrera Rensa