• Personlig service
 • Snabb leverans
 • Kvalitetsprodukter
Startsida Hållbarhet - För ett mer hållbart arbetsliv
Miljo och kvalitet

Ett mer hållbart arbetsliv – lite enklare

Att arbeta med hållbarhet är en självklarhet. Vi vågar till och med påstå att det är livsviktigt. För våra kunder, för oss som företag, våra anställda och för den värld som vi alla verkar i.

Inom Office Depot bryr vi oss inte bara om vad vi gör, men även hur vi gör det och vilken påverkan detta har på det samhälle som vi är en del av. Vi visar vårt engagemang genom bland annat de åtaganden vi gör för att minimera vår miljöpåverkan genom att använda vår metod för ständiga förbättringar via begreppen Buy, Be, Sell & Tell vilka täcker in samtliga aspekter av vår värdekedja.

 

Tillsammans kan vi verka i en mer hållbar riktning

Att släcka lampan när den inte behövs eller stänga av skärmen när i går hem på kvällen kan verka simpelt, men skillnaden blir stor om många gör som ni. Därför engagerar vi oss för att er arbetsplats inte endast ska bidra till ett bra arbetsklimat utan också till ett bättre klimat utanför kontorslokalen. Tillsammans hjälps vi åt att skapa en mer hållbar värld för våra medarbetare, barn och kommande generationer.

 


Buy green – Mer hållbara produktalternativ och krav på leverantörer

Hos oss hittar ni alltid mer hållbara produktalternativ med vägledning av våra miljö- och rättvisemärkningar. Alla våra leverantörer måste kunna leva upp till våra höga krav på kvalitets- och hållbarhetsarbete, såväl för sina produkter som att tillverkningen sker under goda etiska och sociala förhållanden.

 

Be green – En hållbar utveckling där vi involverar samtliga medarbetare

Då hållbarhetsarbetet inte är något som kan hanteras isolerat har vi involverat samtliga funktioner/avdelningar i arbetet för att verka i en mer hållbar riktning. Detta för att vårt hållbarhetsarbete ska bedrivas där det naturligt hör hemma, t ex på vår inköpsavdelning genom att ställa krav och följa upp våra leverantörer eller på vår säljavdelning genom att erbjuda olika hållbara lösningar för våra kunder. I vår hållbarhetsstrategi ingår bland annat att: 

 • Vi integrerar hållbarhetsfrågorna i vårt utbud av produkter och tjänster.
 • Vi hushållar med resurser och arbetar för att minska miljöbelastningen som uppstår i företagets verksamhet, både inom vår leverantörskedja och inom livscykeln för de produkter som vi säljer.
 • Vi kommunicerar vårt hållbarhetsarbete till våra medarbetare, kunder och övriga intressenter.

 

Sell green – Lösningar för ett mer hållbart arbetsliv

Vi jobbar kontinuerligt för att öka andelen mer hållbara produkter i vårt sortiment, för att göra det ännu enklare för er att skapa ett mer hållbart arbetsliv. Med vår vilja och era val kommer vi snart att nå dit tillsammans. Vi har redan nu produkter och erbjudanden som tar oss en bit på vägen:

 • Lövet – Vår egen vägledning som visar att produkten ur miljöhänseende kan vara att föredra framför en annan när officiella miljö- och rättvisemärkningar saknas. Vår bedömning baseras på enklare kriterier och tillverkarens egna uppgifter.
 • Kostnadsfritt återvinningssystem – För tonerkassetter och bläckpatroner har vi ett retursystem med returkartonger som kostnadsfritt skickas till er för at ni enkelt ska kunna återvinna.

 

Tell green – Ett hållbarhetstänk skapar positiva ringar på vattnet

Lika mycket som det handlar om att köpa mer hållbara produkter, handlar det om att hushålla med de produkter ni har och förvalta dem väl. Det kan vara klurigt att veta hur, speciellt när tiden och engagemanget behöver investeras i andra delar av verksamheten. Därför hjälper vi gärna till. Vi kan hjälpa er att nå era hållbarhetsmål, så kontakta oss om ni har några frågor.

 

Centrala hållbarhetsfrågor

De frågor som är väsentliga för oss att jobba med, utgör basen för hur vi tacklar hållbarhetsfrågorna på ett strategiskt sätt. Bedömningen baserar sig på en analys av vår värdekedja och omvärld samt på vad våra viktigaste intressenter och vad vi som företag anser vara viktigt. För Office Depot i Sverige identifierade centrala hållbarhetsfrågor är att:Tillhandahålla ett sortiment med olika miljömärkta produkter

 • Tillhandahålla ett sortiment med olika miljömärkta produkter
 • Använda klimateffektiva transporter
 • Ställa krav på goda etiska och sociala villkor vid inköp
 • Satsa på att minska avfall och öka återanvändning
 • Främja goda arbetsvillkor på företaget
 • Främja mångfald och jämställdhet i företaget
 • Öka kompetensen inom kemikalielagstiftning och hantering av kemikalier
 • Följa upp att tillverkningen sker under goda etiska och sociala förhållanden


I vår hållbarhetsrapport redovisar vi vilka mål som vi har satt upp och utvecklar hur vi arbetar med våra centrala hållbarhetsfrågor.
 


För mer information om vårt miljöarbete kontakta:

Håkan Söderberg
Kvalitets- och miljöchef
Tel: 070 – 300 12 82
E-post: hakan.soderberg@officedepot.se