Allmänna Försäljningsvillkor

Dessa allmänna försäljningsvillkor (”Villkoren”) gäller mellan Office Depot Svenska AB, org.nr. 556024-9558 (”Office Depot”) och kund (”Kund”) som gör beställning från officedepot.se (”Webshopen”) eller genom någon annan av Office Depots försäljningskanaler. Om Office Depot och Kunden har ingått ett separat avtal, gäller det avtalet före Villkoren om det skulle föreligga motstridigheter mellan dokumenten. Webshopen och innehållet i den ägs av Office Depot eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Office Depot.

1. Produkter

Office Depot erbjuder produkter till försäljning i Webshopen och andra försäljningskanaler, såsom butik eller telefon. Office Depot reserverar sig för slutförsäljning och eventuella fel (t.ex. på bild eller i text) i Webshopen, eller i andra försäljningskanaler, i produktbeskrivningarna eller i lagerinformationen. Office Depot har rätt att när som helst korrigera, ändra eller uppdatera information i Webshopen.

2. Beställning

Genom att genomföra ett köp via Webshopen accepterar Kunden Villkoren. Kunden förbinder sig därmed att följa Villkoren i sin helhet. Beställning kan göras i Webshopen eller via Office Depots kundcenter per telefon, fax eller e-post. I Webshopen anges aktuella priser, leveranstider, fraktavgifter, orderstatus, bilder på produkter m.m. Kunden kan även göra inköp i någon av Office Depots butiker. Office Depot förbehåller sig rätten att konsolidera beställningar från en och samma Kund till samordnade leveranser på fasta leveransdagar om dessa individuellt har ett ordervärde understigande 500 kr. Beställning för leverans till utlandet är endast möjlig via Office Depots kundcenter.

3. Leverans

Aktuell leveranstid och fraktavgifter anges i Webshopen i samband med beställning. För beställningsvaror kan dock fraktavgift komma att tas ut efter leverans. Kunden har inte rätt till någon ersättning för försenad leverans om detta inte särskilt avtalats. För leverans utanför Sverige måste beställning göras via kundcenter och faktisk fraktavgift tillkommer. Vid beställningar, via Office Depots Kundcenter, till ett värde överstigande 1 250 kronor, sker leverans fraktfritt till Kundens adress i Sverige. Om värdet på beställningen gjord via Offices Depots Kundcenter understiger 1 250 tillkommer en fraktavgift om 150 kronor.

4. Prisernas giltighetstid

Office Depot förbehåller sig rätten att när som helst ändra sina priser utan föregående avisering. Priserna inkluderar inte betalnings- eller fraktavgifter.

5. Valuta och mervärdesskatt

Samtliga priser anges i svenska kronor exklusive mervärdesskatt om inte annat uttryckligen anges eller väljs av Kunden i Webshopen.

6. Miljö och kvalitet

Office Depot är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004 och har alltid för avsikt att leverera miljöanpassade produkter som framtagits med minsta möjliga påverkan på vår natur. Office Depot är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008 och bedriver ett omfattande kvalitetsarbete inom ramen för företagets verksamhetssystem.

7. Fakturering och betalningsvillkor

Kunden kan betala på det sätt som anges i Webshopen. Office Depot har rätt att ta betalt av Kunden redan i samband med beställning om Kunden inte har valt fakturabetalning vid beställning. Vi fakturabetalning ska Kunden erlägga betalning senast 15 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 8 % från fakturans förfallodag. Pappersfaktura debiteras med 29 kr per faktura. Vid fakturabetalning kan Office Depot komma att genomföra en kreditupplysning. Office Depots butiker tar emot de flesta konto- och betalkort.

8. Retur/ångerrätt

Vid köp av produkter i Webshopen har Kunden rätt att inom 14 dagar returnera produkter som Kunden inte önskar behålla (ångerrätt). Ångerrätten omfattar inte specialprodukter (t.ex. produkter som av hälso- och hygienskäl inte kan återlämnas efter bruten förpackning), produkter med särskild hållbarhet (t.ex. livsmedel), kundunika artiklar, profilprodukter eller andra produkter som tillverkats särskilt för Kunden eller har tydlig personlig prägel. Inte heller beställningsvaror markerade med ”begränsad returrätt” omfattas av ångerrätten. Vid retur ska retursedel utfärdad av Office Depots kundcenter medfölja och produkten ska återsändas i originalskick och i obruten förpackning. Vid bruten förpackning gäller inte ångerrätten. För att erhålla retursedel ska Kunden kontakta Office Depots kundcenter på telefonnummer 020-560 560 eller via e-post till se-order@officedepot.com. Returfrakt betalas av Kunden. När Office Depot mottagit och godkänt returen skickas en kreditfaktura eller genomförs återbetalning till det kort som användes vid kortköp. Vid retur i butik ska faktura eller kvitto uppvisas.

9. Transportskada

Synlig transportskada ska anmälas till chauffören direkt vid mottagandet för att kunna göras gällande mot Office Depot. Kund ska även kontakta Office Depots kundcenter samma dag som leverans skett. Dold transportskada skall reklameras till Office Depots kundcenter inom 7 arbetsdagar. Vid alla typer av transportskador behöver Office Depot en tydlig beskrivning och fotografi av skadan samt emballaget. Kontakta Office Depot kundcenter på telefonnummer 020-560 560.

10. Reklamation

Vid eventuella fel på produkter eller om innehållet i leveransen avviker från beställningen ska det reklameras inom 7 dagar från ankomstdatum. Kontakta Office Depots kundcenter på telefon 020-560 560 eller via epost till se-backoffice@officedepot.com. Office Depot står för kostnad för returfrakt efter godkänd reklamation. Fel som inte reklameras inom ett år från det att produkten levererades till kunden kan inte göras gällande. För privatkonsumenter gäller vid var tid gällande tvingande konsumentlagstiftning.

11. Garantier

Tillverkarens garantier tillämpas. Office Depot har rätt att hänvisa Kunden direkt till respektive tillverkare eller till av tillverkaren anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande.

12. Vidareförsäljning

Kunden har inte rätt att i sin affärsverksamhet ägna sig åt återförsäljning eller vidareförsäljning av produkter köpta från Office Depot.

13. Ansvarsbegränsning

Office Depot ansvarar aldrig gentemot Kunden för utebliven vinst eller andra indirekta skador och förluster. Office Depots ansvar för direkta skador är begränsat till ett belopp motsvarande beställningens ordervärde.

14. Force Majeure

Office Depot ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Office Depot inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Office Depot snarast Kunden om omständigheten. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Office Depot rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

15. Ändringar

Office Depot förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i dessa Villkor. Alla ändringar av Villkoren kommer att publiceras på officedepot.se. Ändringar gäller från det datum de publiceras.

16. Tillämplig lag & Tvist

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag. Office Depot och Kunden ska i första hand försöka lösa tvisten genom förhandling mellan parterna. I andra hand ska tvisten avgöras av allmän domstol.

Office Depot är en av världens största leverantörer av kontorsmaterial och finns i 53 länder. Med vårt unika helhetserbjudande av kontorsvaror och tjänster är vi kontorets One Stop Shop vilket ger våra kunder ett enklare kontorsliv. Vi erbjuder alla tänkbara förbrukningsvaror till kontoret, samt även kontorsmöbler, profilprodukter, utskriftslösningar, kaffemaskiner och mycket mer. Säkra beställningar på webben med snabba leveranser. Genom våra 47 butiker har vi även rikstäckande personlig service.

X