• Snabb leverans
  • Personlig service
  • Kvalitetsprodukter
Sök
Sök
Mina sidor
Mina sidor
Företag | Privat
Startsida Hållbarhet

Hållbarhetsmånad mars 2023

Det ska vara lätt att välja rätt!
Därför har vi samlat ett urval av våra mer hållbara produkter från leverantörer med höga hållbarhetsambitioner och som vi gärna vill lyfta fram för att underlätta för dig att göra ett mer hållbart val. Det här är stället för dig som vill ha en mer hållbar arbetsplats. Här finns det allt från kaffe/te till kopieringspapper, städ/hygienprodukter och mjukpapper. Genom att lyfta fram vårt mer hållbara sortiment är det möjligt för alla att göra ett mer hållbart köp.

Att leva som man lär
En hållbar utveckling bygger på de tre dimensionerna: den ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekten av verksamheten. Att bedriva en verksamhet där hänsyn tas till de tre dimensionerna både idag och i framtiden är vårt bidrag till en hållbar utveckling.

Utifrån hållbarhetsbegreppets tre dimensioner har vi utformat vår hållbarhetsstrategi. Office Depots hållbarhetsstrategi bygger på fyra fokusområden: Vårt erbjudande, Miljö, Människan och Lönsamhet. Hållbarhetsmål och aktiviteter har utformats inom varje avdelning utifrån hållbarhetsstrategins fyra fokusområden för att integrera hållbarhetsarbetet i hela verksamheten och skapa engagemang och delaktighet.

Ett hållbart företagande utgör ett viktigt fundament i vår affärsmodell där vi lyssnar på våra intressenter, utvecklar vårt erbjudande utifrån kundernas krav, behov och förväntningar och tar vårt ansvar i värdekedjan för att skapa värde och verka för ett hållbart arbetsliv.

Med höga hållbarhetsambitioner
Vi ser en fortsatt ökad efterfrågan att vi ska tillhandahålla ett utbud av mer hållbara lösningar bestående av produkter och tjänster som bidrar till en mer hållbar utveckling. Att tillhandahålla ett stort utbud av miljömärkta produkter och med ambitionen att låta detta sortiment växa utgör därför en hållbarhetsfråga av största vikt för oss. Detta för att kort och gott ge människor som jobbar på kontor ett enklare, bättre och mer hållbart arbetsliv!

Arvid Nordquist

På Arvid Nordquist har smak alltid varit i fokus och ett omsorgsfullt producerat kaffe smakar helt enkelt bättre. Därför kommer allt kaffe från Arvid Nordquist från hållbart certifierade kaffeodlare som garanterar odling med hänsyn till människa och miljö. Kaffebönorna är noggrant utvalda och kafferosteriet är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 för att minska miljöpåverkan. Dessutom klimatkompenserar företaget för den påverkan som fortfarande återstår.

Köp produkterna här

Tekompaniet

Hållbarhet har alltid varit centralt och viktigt för Tekompaniet. Redan från början av år 2000 producerades de flesta av Tekompaniets produkter under etiska och miljövänliga förhållanden där mycket certifierades EU Organic och Faitrade. Tekompaniet var mycket tidigt ute med att erbjuda dubbelcertifierade produkter!

Köp produkterna här

Sylvamo

Sylvamo är en global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Hållbarhet är en avgörande del av företagets affärsstrategi – där fokus ligger på klimatförändringar, biologisk mångfald och cirkularitet. Sylvamo är övertygade om att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Under tiden är fokus på deras pappersbruk att minimera miljöpåverkan och leverera ett klimatpositivt papper genom Multicopy Zero.

Köp produkterna här

Nordexia

Med sikte på att reducera negativ klimatpåverkan är Nordexia stolta över att presentera Nordex Green – sex nya produkter certifierade enligt Cradle to Cradle på Guldnivå. Genom deras unika formulering och design är produkterna växtbaserade med ingredienser som är hållbara, vegetabiliska, förnyelsebara samt biologiskt nedbrytbara. ”Vi vill leda utvecklingen framåt och tack vare Nordex Green och Cradle to Cradle kan vi hjälpa våra kunder att välja högkvalitativa produkter som är bra för miljö och människa”, säger Roland Andersson, VD Nordexia.

Köp produkterna här

Essity

Hållbarhet är helt integrerad som en central del i Essitys affärsmodell. Essity arbetar aktivt med att minska sin miljöbelastning och minimera resursanvändningen genom ny teknik, energi- och materialbesparingsprogram. Essity ser en snabbt växande efterfrågan på hållbara produkter och tjänster. Ca. 40% av all fiber som används i produktionen av mjukpapper globalt kommer från återvunnet papper. Innovation är vägen framåt för att öka cirkulariteten och minska klimatavtryck. Med pappersmassa gjort på alternativa fiber blir Essity mindre beroende av träbaserad färsk- eller returfiber och blir mer resurs- och kostnadseffektiva.

Köp produkterna här

Metsä

Metsäs mål är att bidra till att minska miljöpåverkan genom hållbara produkter och metoder. De strävar efter att minimera miljökonsekvenserna av verksamheten och produkterma genom hela livscykeln – från anskaffning av råmaterial till produktion och konsumtion samt hela vägen till avyttring. Detta gör de i samarbete med deras leverantörer, kunder, affärspartner och konsumenter.

Köp produkterna här