Finansiering

Office Depot samarbetar med Release Finans på finansieringslösningar. Innan avtalet/affären godkänns ska företaget kreditgodkännas av Release Finans. Månadskostnaden debiteras i förskott och kvartalsvis av Release Finans. Release Finans kräver att utrustningen är försäkrad och erbjuder därför en försäkring som är optimerad för denna utrustning: En låg självrisk - 1 000 kr, Ingen åldersavskrivning - motsvarande lika bra utrustning eller bättre - än den som skadats eller förlorats, ett maskinskadeskydd – i praktiken en förlängd garanti som träder in efter ordinarie tillverkargaranti gått ut. Med Release försäkring är handläggningstiden alltid garanterat kortare än leveranstiden av ett ersättningsobjekt. Detta då vi vet att utrustningen är viktig för din verksamhet. Ingen avi- eller uppläggningskostnad tillkommer.

Funktionshyra

Det blir inte enklare

Funktionshyra är en finansieringsform speciellt lämpad för utrustning som är relaterad till hög eller relativt hög produktion av enheter och där det finns behov för kontinuerlig service, tjänst och/eller förbrukning. T.ex. Kopiering-/Print, Kaffemaskiner, Röntgenutrustning osv.

Service och/eller tjänsteavtal inkluderas och blir en bilaga till Funktionshyresavtalet. Detta innebär att många tjänster och produkter hamnar på en enda faktura istället för flera. Release Funktionshyra minimerar administration och minskar kostnader för fakturahantering för alla. Kunden betalar nyttjandet per förbrukad enhet; Antal utskrifter; Antal Kaffekoppar; Antal röntgenbilder osv. Modellen gör det mycket enkelt att budgetera och fördela samt jämföra kostnader. Detta är en allt mer efterfrågad finanslösning inom allt fler branscher.

Under avtalstiden

 • Kan kunden uppgradera mjukvara & hårdvara
 • Erhålls support, service och tjänster i enlighet med leverantörens villkor


Efter avtalstiden kan kunden

 • Återlämna utrustningen
 • Köpa utrustningen till marknadsvärde
 • Förlänga avtalet


Fördelar

 • Minimerar administration och fakturahantering
 • Bra för cashflow/likviditet
 • Kan alltid uppgradera till modernare/mer passande utrustning
 • 100 % avdragsgill
 • Mycket enkelt att budgetera och planera likviditet
 • Mycket enkelt att fördela kostnader internt/externt


Hyra

Häng med i utvecklingen

Allt fler företagare och verksamheter blir allt mer medveten om vikten av en stark likviditet. Vill du slippa binda kapital och anstränga din likviditet? Då kan det vara bättre att finansiera utrustning och lösningar externt istället för med egna likvida medel. Finansiering via Release används när man har behov av en viss typ av utrustning men inte nödvändigtvis behöver äga den.

Hyra är en finansieringsform som lämpar sig väl för utrustning där den tekniska utveckling går snabbt eller som där det är vanligt med uppgraderingar och tillägg som t ex IT, telefoni, kaffemaskiner eller print och kopieringsmaskiner. Hyra är i dag den vanligaste finansieringsformen då företag och verksamheter inte vill använda sin likviditet för finansierbara investeringar.

Under avtalstiden

 • Kan utrustningen enkelt uppgraderas eller utökas
 • Kan utrustningen bytas ut


Efter avtalstiden kan kunden

 • Kan kunden återlämna utrustningen
 • Köpa utrustningen till marknadsvärde
 • Förlänga avtalet


Fördelar

 • Snabb och enkel finansiering
 • Enkelt att budgetera
 • Bra för cashflow/likviditet
 • Kontraktstiden kan spegla livslängden på ett optimalt sätt
 • 100 % avdragsgill
 • Enkelt att uppdatera till nya versioner utan att ny investering behöver göras
E-postadress
Telefonnummer

Office Depot är en av världens största leverantörer av kontorsmaterial och finns i 53 länder. Med vårt unika helhetserbjudande av kontorsvaror och tjänster är vi kontorets One Stop Shop vilket ger våra kunder ett enklare kontorsliv med säkra beställningar på webben med snabba leveranser. Genom våra 47 butiker har vi även rikstäckande personlig service.

X